E-Pemasaran

Menawarkan perkhidmatan pemasaran SEO & media sosial kepada klien untuk memasarkan serta mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka. Antara platform yang diguna pakai:

  • Google
  • Facebook
  • Instagram

TCM Konsultansi

Menawarkan perkhidmatan “outsourcing” kepada klien yang berminat menceburi bidang TCM (traditional complementary medicine). Antara perkhidmatan yang ditawarkan:

  • Konsultansi perniagaan dan bimbingan perniagaan
  • Pembangunan produk TCM (formulasi produk, rekabentuk pembungkusan, pengilangan)

Program Latihan

Menawarkan program latihan teknikal dan pembangunan insaniah secara ‘hands-on’. Kami mempunyai pakar di dalam pemasaran elektronik, pemasaran, pemasaran antarabangsa dan ICT. Program latihan kami dijalankan dalam bentuk seminar, bengkel dan ‘field coaching’. Antara program latihan yang ditawarkan:

  • Pemasaran elektronik
  • Pemasaran
  • Pembangunan insaniah

Want to know more about MillGen?

Call us at +603 3358 5344 or find us on: