July 20, 2016

Program Latihan Pelan Perniagaan

Program Latihan Kesusahawanan untuk Belia India, Jun 2016, Weil Hotel, Ipoh.